ALKİD TESİSİ

ALKİD TESİSİ

Alkid, polihidrik alkol ve dibazik asitlerin polikondenzasyon reaksiyonunu ile oluşup, yağ ya da yağ asidi ile modifiye edilen bir tür poliester sentetik  reçinedir.

Alkid kelimesi alkol ve anhidrit kelimelerinden türetilmiş olup alkid reçinenin içeriğindeki  polyester kısmı reçinenin sertliğine, yağ ve yağ asidi kısmı ise esneklik, yapışma, pigment ıslatma özelliğine  ve solventler ile çözünürlüğüne yardım eder. Alkid reçine  boya ve vernik sistemlerinde film oluşumunu direkt etkileyen aynı zamanda  fizisiksel ve kimyasal direnç, yapışma, dayanım gibi kaplama filminin diğer önemli özelliklerini oluşturan en önemli yapı taşıdır.

Boyanın fiziksel ve kimyasal özeliklerinin büyük kısmını yapısındaki bağlayıcı olarak kullanılan  reçineler  verir. Alkid bazlı reçine kullanmanın boyaya kattığı özellikler şunlardır:

  • Mükemmel dayanıklılık, elastikiyet ve sertlik
  • Mükemmel parlaklık ve renk koruma
  • Pigmenti ıslatma
  • Suya karşı dayanıklılık – silinebilme özelliği
  • Isıya karşı dayanıklılık

 

Alkid reçineler yağ  uzunluğuna göre üç gruba ayrılır:

  • Uzun yağlı alkidler
  • Orta yağlı alkidler
  • Kısa yağlı alkidler